Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012
W schronisku dla psów przebywało 5 małych psów, 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W schronisku dla psów przebywało 5 małych psów,

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

Wielkość psa

Duże

Średnie

Małe

Ilość psów

4

3

5

Ilość karmy przypadająca na jednego psa

302 g

160 g

80 g


I. - B.
174 g karmy

Obliczamy, ile średnio karmy zjadał pies w schronisku. 

  

Pies w schronisku zjadał średnio 174 g karmy. 
 


II. - A. 33 g

Po zmienie w liczbie psów w schronisku było 5 dużych, 2 średnie i 3 małe psy. Łącznie było 10 psów. 
Obliczamy, ile średnio karmy zjadał pies w schronisku po tej zmienie. 

`(5*302+2*160+3*80)/10=(1510+320+240)/10=2070/10=207`  

Pies w schonisku zjadał średnio 207 g karmy. 

Obliczamy, o ile wzrosła średnia ilość karmy przypadająca na psa. 
`207-174=33`  

Średnia ilość karmy przypadająca na psa wzrosła o 33 g.