Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012

Na diagramie przedstawiono procentowe zestawienie liczby zleceń

5 Zadanie
1 Zadanie

x -liczba wszystkich zleceń

40% wszystkich zleceń stanowiły zlecenia za 12 000 zł. Było ich 32. 
 
 
  
 

Wszystkich zleceń było 80.


Obliczamy teraz, ile było pozostałych zleceń.
Zlecenia za 10 000 zł.
 

Zlecenia za 8000 zł.
`15%*80=0,15*80=12`   

Zlecenia za 6000 zł. 
`15%*80=0,15*80=12` 

Zlecenia za 4000 zł. 
`10%*80=0,1*80=8` 

 

Średnia kwota za zlecenie to suma wartości wszystkich zleceń podzielona przez ich ilość. 
Zatem:

`(32*12 \ 000+16*10 \ 000+12*8000+12*6000+8*4000)/80=`  

`(384 \ 000+160 \ 000+96 \ 000+72 \ 000+32 \ 000)/80=(744 \ 000)/80=9300`  


Odpowiedź:
Średnia kwota za jedno zlecenie wynosi 9300 zł.