Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2012

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.

4 Zadanie
5 Zadanie
1 Zadanie

Prostokąt będący podstawą ma boki długości x oraz x+2. 
Wysokość ma długość x+1. 

Objętość to:
 

`V=1/3x(x+2)(x+1)=1/3(x^2+2x)(x+1)=1/3(x^3+x^2+2x^2+2x)=` 

`\ \ \ =1/3(x^3+3x^2+2x)=1/3x^3+x^2+2/3x`    Poprawne odpowiedzi to:
`-> \ \ A. \ 1/3x(x+2)(x+1)`  

`-> \ \ D. \ 1/3x^3+x^2+2/3x`