Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zbadany ruch trzech ciał o jednakowych wymiarach 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zbadany ruch trzech ciał o jednakowych wymiarach

3 Zadanie
Fizyka poza szkołą. Zadanie
Masa m Siła ciężkości Q Opór powietrza Fo Siła wypadkowa Fw Przyspieszenie a
`200 \ "N"-8 \ "N"=192 \ "N"` `9,6 \ m/s^2`

 

`Q=m*g=5 \ "kg"*10 \ "N"/"kg"=50 \ "N"` 

`F_w=Q-F_o=50 \ "N"-8 \ "N"=42 \ "N"`

`a=F_w/m=(42 \ "N")/(5 \ "kg")=8 2/5 \ m/s^2=8,4 \ m/s^2` 

 

`Q=m*g=20 \ "kg"*10 \ "N"/"kg"=200 \ "N"`

`F_w=Q-F_o=200 \ "N"-8 \ "N"=192 \ "N"`

`a=F_w/m=(192 \ "N")/(20 \ "kg")=(96 \ "N")/(10 \ "kg"=9,6 m/s^2`