Chemia
 
Po prostu Chemia. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk
Wydawnictwo: WSIP
Rok wydania: 2015
Wskutek oddziaływania wody... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) Zawarty w betonie wodorotlenek wapnia reaguje z tlenkiem węgla(IV) zawartym w powietrzu.

 

W wyniku tej reakcji powstaje nierozpuszczalny w wodzie węglan wapnia. Jednak w wyniku dalszej ekspozycji tego powstałego związku na tlenek węgla(IV) powstaje kolejny związek - wodorowęglan wapnia, który jest substancją rozpuszczalną w wodzie i zostaje wypłukiwany z betonu wraz z np. wodą deszczową

 

b) Nadmierne nasiąkanie betonu wodą może prowadzić w zimie, podczas mrozów do pękania betonu. Woda wsiąkając w beton lokuje się w jego wolnych przestrzeniach. Podczas mrozów woda ta zamarza zwiększając swoją objętość. To może prowadzić do nacisku lodu na struktury betonu powodując jego pękanie