Przyroda
 
Przyroda z pomysłem 4.Część 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Urszula Depczyk, Halina Binkiewicz, Bożena Sienkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Przeanalizuj zdjęcia. A. Rozpoznaj zjawisko 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeanalizuj zdjęcia. A. Rozpoznaj zjawisko

3 Zadanie
4 Zadanie

A. Na zdjęciach zostało przedstawione zjawisko powodzi. Skutkami powodzi mogą być: zniszczenie domów i bloków mieszkalnych oraz zniszczenie zabudowań gospodarczych; zalanie pól uprawnych, łąk, sadów. Skutkiem powodzi może być także śmierć zwierząt domowych oraz hodowlanych, a co gorsza w czasie powodzi stracić życie mogą także ludzie. 

 

B. Przyczynami wylewania się wód z koryta rzeki są najczęściej obfite deszcze lub wiosenne roztopy śniegu. Do innych powodów powodzi zaliczyć można budowanie słabych wałów przeciwpowodziowych lub niszczenie tam i wałów przez bobry.