Geografia
 
Planeta Nowa 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Na podstawie map fizycznych, klimatycznych oraz glebowych... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na podstawie map fizycznych, klimatycznych oraz glebowych...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa w Ameryce Północnej i Południowej są średnie. Z jednej strony działalność rolniczą utrudniają liczne góry oraz wyżyny na obszarze tych kontynentów oraz położone na krańcach północnych i południowych obszary okołobiegunowe. Z drugiej strony duża rozciągłość południkowa umożliwia na niżej położonych obszarach uprawę roślin o zróżnicowanych wymaganiach klimatyczno-glebowych.

 

Obszary o najlepszych warunkach do rozwoju rolnictwa:

1. Wielkie Równiny w Ameryce Północnej (równinne ukształtowanie terenu, żyzne gleby kasztanowe);

2. Niziny Wewnętrzne (odpowiednie warunki klimatyczne, korzystne ukształtowanie terenu, żyzne gleby brunatne, płowe, leśne oraz czarnoziemy);

3. Południowa część Niziny La Platy (korzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu, żyzne gleby, m.in. mady, czarnoziemy i szare gleby leśne).

 

Obszary o najgorszych warunkach do rozwoju rolnictwa:

1. Północne krańce Ameryki Północnej - związane to jest ze strefą klimatów okołobiegunowych oraz występującą tam wieczną zmarzliną, co praktycznie uniemożliwia działalność rolniczą;

2. Najwyższe partie Kordylierów i Andów - spore nachylenia stoków oraz praktycznie niewykształcona warstwa glebowa uniemożliwiają działalność rolniczą;

3. Pustynia Atakama i Dolina Śmierci - działalność rolnicza jest tu niemożliwa z powodu praktycznie braku opadów;