Geografia
 
Planeta Nowa 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Oceń znaczenie Kanału Sueskiego dla...

1 Zadanie
2 Zadanie
3* Zadanie

Znaczenie Kanału Sueskiego dla gospodarki Egiptu oraz światowej wymiany handlowej jest znaczące. Statki przepływające przez wspomniany kanał zasilają opłatami skarb państwa Egiptu. Z tego tytułu państwo to uzyskuje około 5 mld dolarów rocznie.

Kanał Sueski jest bardzo ważny dla światowej wymiany towarowej. Świadczy chociażby o tym fakt, że 15% zapotrzebowania Europy na ropę dostarczają statki, które przepływają z Zatoki Perskiej właśnie przez tą drogę wodną.

Gdyby nie wybudowano tego kanału, najkrótsza droga morska z Europy do Zatoki Perskiej biegła by wzdłuż całego wybrzeża Afryki. Jest to o około 7500 km więcej niż droga wiodąca przez Kanał Sueski.