Geografia
 
Planeta Nowa 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, dlaczego po rozpadzie... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, dlaczego po rozpadzie...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Po rozpadzie ZSRR gospodarki Ukrainy, Białorusi i Litwy dotknął poważny kryzys, ponieważ w gospodarce tych krajów musiało nastąpić dostosowanie do warunków rynkowych. Wcześniej funkcjonowały tam duże zakłady państwowe, które produkowały artykuły na wielki rynek zbytu ZSRR. Po upadku tego organizmu państwowego okazało się, że w warunkach rynkowych przedsiębiorstwa te sobie nie radzą z konkurencją, gdyż były mało efektywne. Znacznemu zmniejszeniu uległ również eksport do Rosji. W związku z tym kraje te musiały szukać nowych rynków zbytu dla swoich wyrobów i usamodzielnić się pod względem politycznym i gospodarczym.