Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Omów wydarzenia konfliktu polsko - krzyżackiego 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Omów wydarzenia konfliktu polsko - krzyżackiego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Wydarzenia konfliktu polsko - krzyżackiego w latach 1409 - 1422 .

 

1409 r. - wybuch powstania na Żmudzi , wsparte przez Litwinów. Polska zadeklarowała że ewentualny atak krzyżacki na Litwę zostanie odebrany jako wypowiedzenie wojny Koronie. 

6 sierpnia 1409 r. - konflikt zbrojny rozpoczęła strona krzyżacka. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wypowiedział wojnę Królestwu Polskiemu i zajął ziemię dobrzyńską . Kolejne miesiące upłynęły na przygotowaniach do wojny.

15 lipca 1410 r. - stoczono jedną z największych bitew w epoce średniowiecza - bitwę pod Grunwaldem . Zacięta batalia zakończyła się porażką wojsk zakonnych i śmiercią wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. 

- Po klęsce pod Grunwaldem w państwie zakonnym zapanował kompletny chaos. Krzyżacka potęga została złamana. 

- Krzyżacy zostali poważnie osłabieni, jednak w dalszym ciągu stanowili groźną siłę, o czym świadczyło nieudane oblężenie Malborka przez polsko - litewskie wojska. 

1411 r. - obie strony zawarły pierwszy pokój toruński . Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, natomiast Litwa - Żmudź (na czas życia Witolda). Rycerze zakonni zapłacili zwycięzcom ogromną kontrybucję, która nadszarpnęła ich finanse.

1414 - 1418 r. - na soborze w Konstancji podjęto próbę rozstrzygnięcia sporu polsko - krzyżackiego.  Wystąpienie Pawła Włodkowica . Brak wspólnego werdyktu jego uczestników.

1422 r. -  nad jeziorem Mełno podpisano traktat melneński , który przyznawał Litwie na stałe Żmudż. Jego postanowienia obowiązywały do 1454 r.