Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przedstaw wydarzenia wielkiej wojny z zakonem 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw wydarzenia wielkiej wojny z zakonem

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Wydarzenia wielkiej wojny z zakonem po bitwie pod Grunwaldem :

  • Po klęsce zakonu krzyżackiego w bitwie pod Grunwaldem w państwie krzyżackim zapanował chaos. Miasta pruskie gwałtownie poddawały się polskiemu monarsze. 
  • Krzyżacy zostali poważnie osłabieni, ale w dalszym ciągu stanowili groźną siłę, o czym świadczyło nieudane oblężenie Malborka. Twierdza mogła się bronić miesiącami. Jagiełło odstąpił spod murów Malborka, po czym wycofał wojska z Prus.
  • Krzyżacy w odwecie za hołd składany Jagielle, ścieli dwóch burmistrzów Gdańska.