Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Scharakteryzuj i porównaj rządy władców 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Scharakteryzuj i porównaj rządy władców

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

Po śmierci Kazimierza Wielkiego na polskim tronie zasiadł Ludwik Węgierski (Andegaweński). Polska i Litwa zawarły unię personalną. Nowy monarcha przebywał głównie w Budzie i zajmował się sprawami węgierskimi, rządy w jego imieniu sprawowała w Krakowie matka - Elżbieta Łokietkówna, wspomagana przez małopolskich możnych. Ludwik I Wielki niechętnie przebywał w Polsce, był chorowity i twierdził, że nadwiślańskie powietrze bardzo mu szkodzi. Nigdy nie nauczył się języka polskiego. Zależało mu przede wszystkim na wzroście znaczenia własnej dynastii. Głównym celem Ludwika Andegaweńskiego było zapewnienie korony królewskiej na Węgrzech i w Polsce córkom - Jadwidze i Marii. W 1374 r. władca wydał przywilej w Koszycach, w którym ograniczył podatki płacone przez rycerstwo. W zamian za to, po jego śmierci królem Polski została jego córka - Jadwiga Andegaweńska. 

Jadwiga przybyła do Krakowa w 1384 r., gdzie została koronowana na króla Polski. Młodziuteńka królowa była znakomicie wykształcona, znała pięć języków. Monarchini dbała o rozwój polskiej nauki, kultury oraz sztuki. Na jej zamównienie powstał "Psałterz floriański", który zawiera przekład psalmów na język polski. Księga ta należy do najstarszych zabytków piśmiennictwa w naszym kraju. Poślubiwszy litewskiego księcia Władysława Jagiełłę, jako dziedziczka Królestwa Polskiego posiadała pozycję równorzędną małżonkowi, odrębny dwór i kancelarię. Jadwiga cieszyła się dużym szacunkiem poddanych. Jej dwór skupiał elitę intelektualną kraju. W testamencie przeznaczyła część swoich klejnotów na uposażenie Akademii Krakowskiej, dzięki czemu przyczyniła się do odnowienia uczelni w 1400 r.