Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Na czym polegała wyjątkowość unii 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na czym polegała wyjątkowość unii

9 Zadanie
10 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Wyjątkowość unii polsko - litewskiej polegała na tym, że połączyli się dotychczasowi wrogowie - kraje o odmiennych ustrojach politycznych, językach, religiach, państwa o zróżnicowanym stopniu rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. 

  • Akt unii w Krewie został spisany po łacinie na niedużym pergaminie. Przechowywany jest obecnie w archiwum krakowskiej kapituły katedralnej. Dokument opatrzony był pieczęciami litewskich książąt: Jagiełły, Witolda, Korybuta, Skiergiełły oraz Lingwena .