Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Twarz miała bardzo piękną, ale piękniesze 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Twarz miała bardzo piękną, ale piękniesze

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie
  • Jakie zalety królówej Jadwigi podaje Jan Długosz?

- Królowa Jagwiga Andegaweńska była wielkoduszą i łaskawą monarchiną. Całym sercem wspierała ubogich, chorych i potrzebujących. Słynęła z mądrości, dobroci i pobożności. Cyt. Ubogim wdowom, przybyszom i wszystkim ludziom nieszczęśliwym i potrzebującym okazywała wspaniałomyślną, wielką rozrzutność i hojność (...) Ogromna w niej była pobożność i niezmierzona miłość do Boga

  • Jakich wad, jego zdaniem, nie miała?

- Królowa wyzbyła się gniewu, pychy, zawiści i światowej niegodziwości.