Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przedstaw osiągnięcia kulturalne Polski Piastów 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Osiągnięcia kulturalne Polski Piastów:

- Po przyjęciu chrztu państwo piastowskie weszło w krąg kultury łacińskiej. Do Polski dotarły: pismo , architektura i sztuka chrześcijańska .

- Głównymi ośrodkami życia kulturalnego stały się klasztory , stolice biskupie oraz dwory władców .

- Wraz z postępującą kolonizacją oraz powstaniem nowych miast i wsi rozwijała się sieć parafialna. Na duchownych nałożono obowiązek posługiwania się językiem polskim, co przyczyniło się do rozwoju kultury.

- W piśmiennictwie dominowała łacina. Literatura w języku polskim zaczęła się rozwijać pod koniec epoki. Pierwszą kronikę Polski na zamówienie Bolesława Krzywoustego spisał Gall Anonim . Kolejnymi kronikarzami byli m.in. Wincenty Kadłubek , Janko z Czarnkowa oraz Jan Długosz .

- Od XII w. wznoszono kościoły w stylu romańskim. Do najważniejszych zabytków romańskich zalicza się m.in. kolegiatę w Tumie pod Łęczycą , kościół św. Idziego w Inowłodzu i rotundę św. Prokopa w Strzelnie . Unikatowym zabytkiem sztuki romańskiej z XII w. są odlane z brązu Drzwi Gnieźnieńskie , ufundowane przez Mieszka III Starego. 

- Od XIII w. wznoszono świątynie gotyckie. Jednym z najsłynniejszych polskich zabytków sztuki gotyckiej jest ołtarz w kościele Mariackim w Krakowie . Wykonał go w XV w. niemiecki rzeźbiarz Wit Stwosz .

- W 1364 r. dzięki fundacji króla Kazimierza Wielkiego został założony uniwersytet w Krakowie . Dzięki jego działalności w XV w. pojawiła się w polskim społeczeństwie elita intelektualna wykształcona na rodzimej uczelni.