Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

W Polsce Piastów wznoszono :

  • drewniane, zazwyczaj jednoizbowe domy pokryte sitowiem;
  • kamienne i ceglane kościoły, zamki, mury miejskie oraz kamienice zamożnych mieszczan;
  • kamienne budowle pojawiły się na polskich ziemiach dopiero w latach 60. X wieku. Budownictwo z kamienia i cegły rozpowszechniło się na przełomie XIII i XIV wieku;