Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Jakie budowle i z jakich materiałów wznoszono 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W Polsce Piastów wznoszono :

  • drewniane, zazwyczaj jednoizbowe domy pokryte sitowiem;
  • kamienne i ceglane kościoły, zamki, mury miejskie oraz kamienice zamożnych mieszczan;
  • kamienne budowle pojawiły się na polskich ziemiach dopiero w latach 60. X wieku. Budownictwo z kamienia i cegły rozpowszechniło się na przełomie XIII i XIV wieku;