Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W jakim celu król wydał statuty praw? 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jakim celu król wydał statuty praw?

14 Zadanie
15 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Kazimierz Wielki wydał statuty praw w celu ujednolicenia prawa w państwie oraz usprawnienia systemu sądownictwa. 

Dwa statuty - wiślicki (dla Małopolski) oraz piotrkowski (dla Wielkopolski) zostały opracowane w latach 1356 - 1362. Były pierwszymi zbiorami prawa pisanego w Polsce. Określały m.in. zasady postępowania w sądzie, zakres władzy urzędników państwowych oraz wysokość kar za przestępstwa - odmienne dla rycerstwa i chłopstwa. Odtąd zaczęto wprowadzać w całym kraju jednolite zasady, stopniowo zastępujące lokalne prawa zwyczajowe.