Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Ponieważ wiadomo nam, jako też bracia rzeczonego 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Ponieważ wiadomo nam, jako też bracia rzeczonego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie
  • Z jakich przyczyn sędziowie ogłaszają Krzyżaków za wyklętych?

- Sędziowie uznali Krzyżaków za wyklętych za bezprawny najazd na Królestwo Polskie, podpalenie kościołów oraz zniszczenie wyposażenia złupionych świątyń. Cyt. Boga się nie bojąc, a słuchając podszeptów szatana, Królestwo Polskie najechali, kościoły ogniem zniszczyli, a rzeczonych kościołów ozdoby popalili się szczętem (...)

  • Na co skazują zakon?

- Po przesłuchaniu 126 świadków sąd rozstrzygnął spór i wydał wyrok. Zakonowi krzyżackiemu nakazano zwrot Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i michałowskiej oraz Pomorza Gdańskiego. Ponadto Krzyżacy mieli wypłacić Polsce wysokie odszkodowanie (w wysokości 194 500 grzywien). Zastrzeżono, że całość kosztów procesowych ma pokryć zakon. Cyt. Za czym skazujemy ich na zwrócenie królowi polskiemu w całości i zupełności pomienionych (...) ziem, jako też korzyści i dochodów z nich pobieranych, rzeczy zabranych, spalonych lub zatraconych; niemniej nagrodzenia szkód zrządzonych według rzetelnej ich wartości.