Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Kiedy i gdzie wybuchł bunt wójta Alberta

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

Bunt wójta Alberta wybuchł w Krakowie 1311 r

Buntskierowany był przeciwko Łokietkowi. Bogaci mieszczanie niemieccy pod wodzą wójta, odmówili uznania zwierzchnictwa Władysława Łokietka. Uczestnicy powstania - w staraniach o tron poparli czeskiego władcę - Jana Luksemburczyka. Przyczyną wzniecenia buntu były polityczne ambicje patrycjatu, w większości niemieckiego, co zostało poczytane za zbrojne wystąpienie niemieckie przeciwko legalnej władzy.