Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Podaj datę koronacji Przemysła II. Które ziemie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Data koronacji Przemysła II - 1295 rok .

Poza granicami państwa Przemysła II znalazły się :

- Małopolska;

- Śląsk;

- Mazowsze;

- Pomorze Zachodnie;