Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Kiedy i na jakich terenach powstała Marchia 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Marchia Bandenburska - powstała w połowie XII wieku na obszarach północno - wschodnich Niemiec oraz na ziemiach odebranym Słowianom połabskim (tereny położone między Łabą a Odrą). Początkowo była słabym, ubogim państewkiem Rzeszy, podległym władzy cesarza. W połowie XIII w. Brandenburczycy otrzymali od księcia śląskiego Bolesława Rogatki - ziemię lubuską. W ten sposób przekroczyli Odrę, czego nigdy wcześniej nie udało im się osiągnąć. 

Marchia Brandenburska rozrastała się w kierunku zachodnim. Margrabiowie brandenburscy otrzymali od cesarza Fryderyka II zwierzchność lenną nad Pomorzem Zachodnim i od tej chwili próbowali podporządkować sobie władców tej prowincji. Brandenburczycy stopniowo opanowali położone dalej na wschód tereny Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Podbijali kolejne polskie ziemie położone wzdłuż Noteci.