Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Immunitety - w epoce średniowiecza były to przywileje nadawane przez monarchę właścicielom ziemskim. Dobra objęte immunitetem były zwolnione ze świadczeń na rzecz państwa (podatków) i w określonym zakresie wyłączone spod władzy sądów królewskich.