Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W jaki sposób Krzyżacy prowadzili podbój 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jaki sposób Krzyżacy prowadzili podbój

4 Zadanie
5 Zadanie

W czasie podboju Prus rycerze zakonni odznaczali się okrucieństwem i bezwzględnością. U ich boku walczyły oddziały polskich książąt oraz rycerstwo zachodnioeuropejskie. Z ich rąk zginęła znaczna część rdzennej ludności Prus. Chrześcijańscy rycerze mordowali schwytanych mężczyzn, a kobiety i dzieci brali do niewoli. Na zdobytych terenach wznosili warowne zamki, mające utrwalić ich panowani oraz sprowadzali osadników z Niemiec. Do połowy XIV w. zakon krzyżacki założył około 1400 wsi i blisko 93 miasta, które szybko stały się ośrodkami handlu oraz rzemiosła. Mimo przewagi liczebnej, Prusowie nie byli w stanie przeciwstawić się najeźdźcom. W 1283 r. ziemie zamieszkane przez Prusów w całości znalazły się pod kontrolą zakonu.