Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Komu przynosiła korzyści lokacja wsi 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Lokacja wsi na prawie niemieckim przynosiła korzyści obu stronom, zarówno panom jak i chłopom.

  • Pan - otrzymywał czynsz.
  • Chłop - opłaciwszy czynsz, potatki i dziesięcinę (podatek na rzecz Kościoła) - pracował dla siebie. Pozyskanie większych plonów, zachęcało chłopów do poszukiwania bardziej wydajnych sposobów gospodarowania. Chłopi byli osobiście wolni. Po spłaceniu należności swemu panu lub znalezieniu zastępcy - mogli się przenieść do innej wsi.