Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co nazywamy rozbiciem dzielnicowym Polski 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Co nazywamy rozbiciem dzielnicowym Polski

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Rozbicie dzielnicowe - rozpad państwa Piastów na niezależne księstwa.

Rozbicie dzielnicowe trwało o 1138 r. aż do schyłku XIII w. 

Rozbicie dzielnicowe charakteryzowało się rozpadem jednolitego państwa na dzielnice, w których władzę sprawowali odrębni książęta z dynastii piastowskiej. W tym okresie nastąpiło wiele zjawisk, które przyczyniły się do spowolnienia rozwoju politycznego i gospodarczego państwa polskiego po jego zjednoczeniu. Ustanowienie zasady senioratu spowodowało osłabienie władzy centralnej. Powszechne stały się bunty juniorów, czyli młodszych książąt z dynastii. Nastąpił wzrost zagrożenia zewnętrznego.