Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przedstaw najważniejsze wydarzenia z okresu 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przedstaw najważniejsze wydarzenia z okresu

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Bolesława Krzywoustego :

- Bolesław Krzywousty był młodszym synem Władysława Hermana.

- 1097 r. - otrzymał we władanie Śląsk oraz województwa krakowskie i sandomierskie.

- 1102 r. - po śmierci ojca, dążył do obalenia władzy swojego brata Zbigniewa i ponownego zjednoczenia państwa.

- 1108 r. - Bolesław Krzywousty wypędził z kraju Zbigniewa.

- 1109 r. - odparł niemiecki najazd. Wrogie wojska nie potrafiły zdobyć umocnionych grodów w Głogowie, Bytomiu i Wrocławiu. Wojna podjazdowa prowadzona przez Krzywoustego przyniosła wojskom niemieckim duże straty. 

- 1116 r. - w efekcie kolejnych wypraw zbrojnych w 1116 r. opanował i wcielił do swojego państwa Pomorze Gdańskie.

- 1122 r. - Bolesław Krzywousty podbił Pomorze Zachodnie i musił księcia Warcisława do złożenia hołdu.

- 1138 r. - śmierć Krzywoustego. W swoim testamencie władca podzielił polskie ziemie pomiędzy czterech synów. 

Dokonania Bolesława Krzywoustego i jego przodków zostały przedstawione w pierwszej polskiej kronice zapisanej przez mnicha zwanego Gallem Anonimem.