Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wskaż przyczyny walk, które wybuchły w Polsce 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż przyczyny walk, które wybuchły w Polsce

1 Zadanie
2 Zadanie

Przyczyny walk, które wybuchły w Polsce pod koniec XI wieku :

  • Rządy i intrygi palatyna Sieciecha, które wzbudzały nienawiść wśród możnych;
  • Słabe więzi polityczne i społeczno - ekonomiczne między poszczególnymi częściami państwa;
  • Wzrost znaczenia możnowładców i Kościoła, którzy dążyli do osłabienia władzy centralnej;