Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co wiemy o zatargu Bolesława Śmiałego 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podłoże sporu króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem nie jest do końca jasne. Historycy wskazują, jakoby w czasie przebywania Bolesława Śmiałego wraz z wojskiem na Rusi - w Polsce wybuch bunt przeciwko królowi. Po stronie przeciwników władcy opowiedział się biskup Stanisław. Duchowieństwo było podzielone. Na polecenie Bolesława Śmiałego - duchowny został zabity. Spowodowało to powstanie wewnętrznej opozycji, która zmusiła władcę do ucieczki na Węgry. Bolesław Śmiały zmarł na wygnaniu prawdopodobnie w 1081 r.