Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Bolesław, poniechawszy umiłowania prawości 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Bolesław, poniechawszy umiłowania prawości

Tekst źródłowy Zadanie
  • Przedstaw w punktach przebieg wydarzeń opisanych przez kronikarza.

1. Podstępne i przewrotne zachowanie Bolesława Śmiałego. 

2. Próba nawrócenia monarchy przez biskupa Stanisława.

3. Rozkaz zabicia biskupa Stanisława podczas odprawiania nabożeństwa.

4. Zamordowanie duchownego przez rozsierdzonego monarchę.

  • Jakimi słowami autor określa biskupa, a jakimi króla? Co mówią nam te określenia w stosunku kronikarza do obu postaci?

Wincenty Kadłubek określa biskupa następującymi słowami:

- prześwięty;

- święty;

- miłosierny;

- niewinny;

Natomiast króla:

- podstępny;

- tyran;

- świętokradca;

- bezbożnik;

Przekaz Mistrza Wincentego Kadłubka nacechowany jest emocjami. Kronikarz jednoznacznie potępia postępek Bolesława, nazywa go "bezbożnikiem", "tyranem" i "świętokradcą", który " biskupa niewinnego (...) rozszarpuje, poszczególne członki na najdrobniejsze cząstki rozsiekuje ". Kronikarz jest przychylny biskupowi, nie królowi.