Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
I choć tak wielkie krzywdy i klęski znosiła 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  • Przeciw komu wybuchło powstanie?

- Powstanie wybuchło przeciwko panom feudalnym, szlachetnie urodzonym i duchowieństwu - biskupom i kapłanom.

  • Jakie korzyści odnieśli powstańcy? Co zrobili ze swoimi przeciwnikami?

- Powstańcy siłą obalili dotychczasową władzę w państwie i porzucili chrześcijaństwo. Swoich przeciwników zabijali, wtrącali do niewoli, hańbili ich żony. Pozbawiali panów dotychczasowych godności i dostojeństw. Biskupów i kapłanów zgładzili mieczem, a pozostałych - ukamieniowali.