Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Oceń politykę Augusta II Mocnego.

1 Zadanie
3 Zadanie
12 Zadanie

Polityka Augusta II Mocnego - próba oceny .

Po śmierci Jana III Sobieskiego na króla Polski wybrano elektora saskiego - Fryderyka Augusta z dynastii Wettinów. Zawarto wówczas unię polsko - saską. Koronacja odbyła się w Krakowie. Nowy władca przyjął wówczas imię Augusta II, a potomni nadali mu przydomek Mocny. Jego głównym celem stało się połączenie Saksonii z Rzecząpospolitą w jedno dziedziczne państwo. Wettin pragnął władać w sposób absolutny i zapewnić koronę cesarską swoim potomkom. Dążył do zdobycia należącej do Turcji Mołdawii oraz szwedzkich Inflant. Starania te doprowadziły do sojuszu Augusta II z Rosją i wciągnięcia Rzeczypospolitej w wojnę północną przeciwko Szwecji. Formalnie Rzeczpospolita nie uczestniczyła w działaniach wojennych, pozostawała neutralna, jednak działania wojenne szybko przeniosły się na jej terytorium. Szwedzi dokonali wielkich zniszczeń. Palili domy, rozkradali zapasy żywności, mordowali podbitą ludność. W 1704 roku w Warszawie zawiązała się konfederacja, której uczestnicy ogłosili detronizację króla Augusta II. Na polskich ziemiach wybuchła wojna domowa między zwolennikami Wettina a Stanisława Leszczyńskiego. August II po klęskach militarnych i wkroczeniu wojsk szwedzkich do Saksonii - ustąpił z tronu. Po klęsce Szwedów pod Połtawą sytuacja w państwie uległa zmianie. Leszczyński opuścił Rzeczpospolitą, do której wkroczyły wojska rosyjskie, a na tron powrócił August II. Wmieszanie Rzeczypospolitej do wojny północnej, sprawiło, że władcy mocarstw ościennych ingerowali w jej sprawy wewnętrzne, a car Rosji - Piotr I występował w roli rozjemcy między szlachtą a Augustem II. Rosji zależało na tym, aby jej zachodni sąsiad pozostawał słaby, a system polityczny nie funkcjonował. Od czasu elekcji Augusta II wybór króla odbywał się już pod wpływem i kontrolą potężnych sąsiadów. Zagrożona była nie tylko suwerenność, a nawet byt kraju. Dzieje Rzeczypospolitej od II poł. XVII wieku - to ciąg klęsk i postępujący proces upadku państwa.