Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przedstaw organizację państwa pierwszych Piastów. 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przedstaw organizację państwa pierwszych Piastów.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

Organizacja państwa pierwszych Piastów .

W Polsce pierwszych Piastów panował ustrój zwany monarchią patrymonialną. Państwo uznawane było za własność panującej dynastii, po śmierci monarchy mogło być podzielone między jego synów. Władca ustanawiał prawa, rządził państwem oraz pełnił funkcję najwyższego sędziego. Władza księcia opierała się na drużynie, którą sam utrzymywał. Dochody władcy pochodziły z danin oraz łupów wojennych. Mieszkańcy Polski piastowskiej musieli sładać władcy daniny w naturze (płacono w postaci jajek, mleka, skór i płodów rolnych) oraz wykonywać wiele powinności, np. wyżywić orszak książęcy, dostarczać koni i wozów, pomóc przy budowie grodów. Władca miał obowiązek zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Zyski czerpane z  regaliów przeznaczał na utrzymanie siebie, dworu, drużyny i urzędników.