Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Co chciał uzyskać król, wiążąc się z Francją

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Jan III Sobieski wiążąc się z Francją i ze Szwecją dążył do odzyskania ziem utraconych przez Rzeczpospolitą na północy. Planował zaatakować Brandenburgię, aby przyłączyć do Polski Prusy Książęce. Chciał wzmocnić swoją władzę w państwie. 

Niestety królowi nie udało się zrealizować tych planów ani w porozumieniu z Francją ani ze Szwecją. Ponadto sejm nie chciał przystać na podatki, co uniemożliwiało wystawienie armii. 

Niepowodzenie we współpracy z Francją i Brandenburgią spowodowało zmianę sojuszów. Sobieski postanowił rozstrzygnąć konflikt z Turcją, odzyskać Podole i odsunąć Turcję jak najdalej od granic Rzeczypospolitej. W tym celu rozpoczął organizować ligę antyturecką.