Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Podaj warunki pokoju w Buczaczu. Dlaczego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Warunki pokoju w Buczaczu (1672 rok):

Postanowienia pokoju w Buczaczu okazały się dla Rzeczypospolitej haniebne. Turcja otrzymała województwa południowo - wschodnie (podolskie, bracławskie i kojowskie). Rzeczpospolita miała płacić sułtanowi coroczny haracz. Stała się państwem zależnym od imperium otomańskiego. Sejm nie ratyfikował tego traktatu.