Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Porównaj opinię szlachty o jej państwie z tym 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Pomimo licznych dysfunkcji w funkcjonowaniu państwa - szlachta nadal uważała, że ustrój Rzeczypospolitej jest doskonały i nie należy go zmieniać. Początkowo poglądy sarmackie koncentrowały się na trosce o dobro kraju. Jednak z czasem przekonanie o znakomitości ustroju Rzeczypospolitej doprowadziło do ślepego uwielbienia dla wszystkiego, co polskie, a w konsekwencji do niechęci i pogardy wobec cudzoziemców. Powszechna stała się opinia, jakoby polska szlachta była najlepsza, najsilniejsza i najmądrzejsza, dlatego niczego nie musi się uczyć od innych narodów. Ta postawa uniemożliwiała przeprowadzenie jakichkolwiek reform w państwie. Z czasem Rzeczpospolita zaczęła pogłębiać się w coraz większej anarchii. Osłabiona licznymi wojnami, traciła kolejne terytoria, a mocarstwa ościenne ingerowały w jej sprawy wewnętrzne. Ponadto praktyka liberum veto blokowała prace sejmowe. Słaba władza królewska nie była w stanie przełamać niemocy instytucji ustawodawczych.