Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Nieokiełznana wolność, w jakiej Polacy żyją 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Nieokiełznana wolność, w jakiej Polacy żyją

Tekst źródłowy Zadanie
  • Wymień cechy Polaków opisane przez autora tekstu .

Cechy Polaków :

- warcholstwo;

- fałsz;

- niechlujstwo;

- niedbałość;

- obżarstwo;

- opilstwo;

- porywczość;

- wybuchowość;

- awanturniczość;

  • Czy Ulrich von Werdum lubił Polaków? Uzasadnij odpowiedź .

- Z tekstu źródłowego wynika, że Ulrich von Werdun nie przepadał za Polakami. Autor opisał naszych przodków jako ludzi nadużywających swobód politycznych, ksenofobów, lubujących się w długich ucztach. Szlachta odznaczała się niechlujstwem, wyższością względem pozostałych grup społecznych, prywatą, swawolą oraz warcholstwem. Była swawolna, porywcza i awanturnicza. "Panowie szlachta" w czasie przeciągających się uczt wszczynali liczne bójki. Autor podawał: " Przy hojnej napitce przychodzi u nich często do bójki, przy czym szabla musi walnie błyskać. Szablą tu tną i rąbią się wzajemnie po pięściach, twarzy i gdzie tylko mogą, a uchodzi u nich za rzecz zaszczytną być naznaczonym pięknymi bliznami i szramami ".