Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Z jakiego powodu znaczna część szlachty 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Z jakiego powodu znaczna część szlachty

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Znaczna część szlachty popierała liberum veto, ponieważ na skutek wojen zubożała i utraciła dotychczasowe wpływy polityczne. Była na usługach magnaterii. Służyła na dworach, w prywatnych wojskach magnatów, zarządzała ich majątkami lub je dzierżawiła. Wykorzystując tę sytuację, magnateria coraz łatwiej zdobywała szlacheckie głosy na sejmikach i w sejmie. Wielmoże uzyskiwali w ten sposób coraz większy wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Ponadto szlachta bardziej obawiała się absolutyzmu monarchy, niż niesprawnego sejmu.