Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

W czasach pierwszych Piastów - państwo uważano za własność panującego (monarchia patrymonialna) . Władca ustanawiał prawa, władał państwem, pełnił również funkcję najwyższego sędziego. Po śmierci panującego - państwo mogło być podzielone między jego synów. W zarządzaniu rozległym krajem pomagała księciu - drużyna. Część wojów władca rozmieszczał po grodach, a część zatrzymywał przy swoim boku. Zapewniał utrzymanie i płacił żołd wszystkim wojownikom.