Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W jaki sposób Szwedzi opanowali Polskę? 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W jaki sposób Szwedzi opanowali Polskę?

3 Zadanie
4 Zadanie

Rzeczpospolita stawiła Szwedom zaskakująco słaby opór. W Wielkopolsce pospolite ruszenie skapitulowało przed Karolem X Gustawem, uznawszy jego zwierzchnictwo. Na Litwie część magnatów poddała się pod protekcję szwedzkiego władcy. W ciągu kilku miesięcy Szwedzi zajęli większą część kraju. W krótkim czasie pod panowaniem szwedzkim znalazły się Warszawa i Kraków. Opór wrogim wojskom stawiały jedynie Gdańsk, Zamość oraz klasztor na Jasnej Górze. Jan Kazimierz schronił się na Śląsku. Większość szlachty oraz magnaterii łatwo podporządkowała się władzy Karola Gustawa.