Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Żołnierz wasz nie znał miały w obelgach 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Żołnierz wasz nie znał miały w obelgach

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie
  • Wymień zarzuty, jakie stawia polskim żołnierzom poseł moskiewski .

Zarzuty, które stawiał polskim żołnierzom poseł moskiewski :

- brak umiaru w obrazach, zniewagach i zbytkach;

- rabowanie domów ze wszystkich dóbr, jakie posiadały;

- wymuszanie od mieszkańców Moskwy drogocennych kruszców oraz zapasów żywności;

- dokonywanie gwałtów na moskiewskich matkach i córkach;

- pogarda wobec mieszkańców Moskwy - " nigdy rodak nasz nie był przez was nazywany inaczej, jak psem Moskalem, złodziejem ";

- okradanie i profanowanie prawosławnych świątyń;

- spalenie Moskwy - " W popiół obrócona stolica, skarby nasze, długo przez carów zbierane, rozszarpane są przez was, państwo całe ogniem i mieczem okropnie zniszczone ";