Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij przyczyny wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją. 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij przyczyny wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją.

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Przyczyny wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją :

  • Dążenie Zygmunta III Wazy do utrzymania szwedzkiego tronu. Pomimo, że Zygmunt Waza był synem szwedzkiego króla, on i jego potomkowie zostali odsunięci w Szewcji od tronu. Chęć odzyskania północnego dziedzictwa stała się główną przyczyną wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją. 
  • Włączenie szwedzkiej Estonii do Rzeczypospolitej (1600 rok). Sprowokowanie konfliktu ze Szwcją, którego nie chcieli zarówno Polacy jak i Litwini.
  • Dążenie Karola IX Wazy do opanowania ziem leżących nad Morzem Bałtyckim ( dominium Maris Baltici ).