Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Kto został wybrany na króla Polski po 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Kto został wybrany na króla Polski po

9 Zadanie
10 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Po ucieczce Henryka Walezego z Polski, nowym władcą został węgierski książę Siedmigrodu - Stefan Batory .

Stefan Batory - żył w latach 1533 - 1586, był synem wojewody Siedmigrodu. Młodość spędził na dworze cesarskim, gdzie zdobył staranne wykształcenie. Studiował w Padwie. Po powrocie na Węgry brał udział w walkach z Habsburgami. W 1571 r. powołano go na księcia Siedmiogrodu. Na skutek zagrożenia tureckiego oraz nacisków ze strony cesarstwa - zdecydował się na zawarcie sojuszu z Polską. Po ucieczce Henryka Walezego wysunął swoją kandydaturę do tronu Rzeczypospolitej. Był wybitnym wodzem i człowiekiem umiejącym dążyć do wyznaczonego celu z wielką determinacją. Podczas swoich rządów skupił się głównie na polityce zagranicznej. Kontrolę nad sprawami wewnętrznymi Reczypospolitej powierzył swemu zaufanemu współpracownikowi - kanclerzowi i hetmanowi wielkiemu koronnemu - Janowi Zamoyskiemu. Dzięki przeprowadzeniu reform wojskowych i powołaniu piechoty wybranieckiej, odzyskał Inflanty. Stefan Batory uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich władców.