Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Kto i w jaki sposób poradził sobie z tymi 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Kto i w jaki sposób poradził sobie z tymi

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Polska szlachta szybko poradziła sobie z zastanymi po bezpotomnej śmierci króla Zygmunta II Augusta trudnościami. W poszczególnych województwach zawiązywano konfederacje , które zajęły się utrzymaniem porządku w kraju oraz obroną granic Rzeczypospolitej przed napaścią wrogów. Ponadto ustalono, że w czasie bezkrólewia władzę przejmie interrex , czyli międzykról (łac. inter - między , rex - król ). Funkcję tę miał pełnić prymas, czyli zwierzchnik Kościoła katolickiego w Polsce. Jego głównym zadaniem było przygotowanie elekcji, czyli wyboru nowego króla. Na pierwszego interreksa wyznaczono arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Uchańskiego .