Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Omów przemiany, jakie dokonały się w polskim 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Omów przemiany, jakie dokonały się w polskim

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
14 Zadanie

Przemiany, które dokonały się w polskim życiu umysłowym w złotym wieku :

  • Królowie Zygmunt I Stary oraz Zygmunt II August zostali wychowani w renesansowych ideałach. Otaczali się uczonymi, pisarzami oraz artystami. Byli mecenasami polskiej kultury. 
  • W XVI w. nastąpił rozwój nauk ścisłych, przyrodniczych oraz historiografii. 
  • Oprócz piśmiennictwa łacińskiego rozwijała się literatura polska w języku rodzimym. Olbrzymi wkład w rozwój literackiej polszczyzny wnieśli: Mikołaj Rej oraz Jan Kochanowski . Mikołaj Rej był wszechstronnym pisarzem, realizował renesansowy postulat rozwoju języka narodowego. Z kolei Jan Kochanowski podejmował na kartach swych dzieł różnorodną problematykę - filozoficzną, religijną, polityczno - społeczną oraz ziemiańską. Był autorem pieśni, trenów, psalmów a także pierwszego polskiego dramatu klasycznego pt. " Odprawa posłów greckich ".
  • W XVI w. nastąpiło ożywienie drukarstwa, pojawiły się pierwsze publikacje wydane w języku polskim.
  • Nastąpił rozwój szkolnictwa. Działacze reformacyjni prowadzili m.in. Akademię Rakowską oraz humanistyczne gimnazjum pińczowskie, które słynęły z wysokiego poziomu nauczania. W Rzeczypospolitej powstały dwie uczelnie wyższe - Uniwersytet Wileński oraz Akademia Zamojska
  • W epoce renesansu nastąpił wzrost zainteresowania książką. Największa polska kolekcja księżek liczyła 4 tys. tomów i należała do Zygmunta Augusta.