Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, jak i dlaczego Rzeczpospolita stała się 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, jak i dlaczego Rzeczpospolita stała się

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie

Rzeczpospolita stała się krajem tolerancji religijnej, ponieważ jej władca - Zygmunt II August pragnął uniknąć bratobójczych wojen. Zwykł mawiać: " Nie jestem królem waszych sumień ". Na obszarach dawnej Polski stykały się ze sobą dwa wielkie wyznania chrześcijańskie: katolicyzm i prawosławie. Na jej obszarze, żyli muzłumańscy Tatarzy, wyznający judaizm - Żydzi a także luteranie, kalwini i arianie. 

W 1573 r. na sejmie konwokacyjnym uchwalono tzw. akt konfederacji warszawskiej . Na jego podstawie uchwalono pokój religijny w państwie i zapowiedziano kary dla tych, którzy odważą się łamać prawa innowierców. Rzeczypospolita stała się pierwszym państwem w Europie, w którym prawnie zagwarantowano wolność religijną. Panująca w kraju tolerancja religijna wzbudzała podziw za granicą. Nasz kraj nazwano " państwem bez stosów ".