Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij nazwę: Rzeczpospolita. Dlaczego szlachta 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyjaśnij nazwę: Rzeczpospolita. Dlaczego szlachta

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Rzeczpospolita - odpowiada łacińskiemu res publica , czyli "republika". W dawnej Polsce szlachta uważała Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie za republikę szlachecką, w której " król panuje, ale nie rządzi ". 

Nazwa - "I Rzeczpospolita" stosowana jest dla okresu od połowy XV w. do III rozbioru Polski w 1795 r.