Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Jakie korzyści przyniósł Bolesławowi Chrobremu 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Korzyści, które uzyskał książę Bolesław Chrobry na skutek zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku :

  • Podczas zjazdu został ogłoszony dokument papieski, ustanawiający arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i we Wrocławiu.
  • Cesarz Otton III nałożył Bolesławowi swój diadem, co przez wielu badaczy interpretowane jest jako zgoda na koronację królewską.
  • Cesarz podarował polskiemu księciu kopię włóczni św. Maurycego, będącą insygnium koronacyjnym władców niemieckich.
  • Otton III planował włączyć polskiego księcia w swój plan budowy monarchii uniwersalnej, złożonej z czterech równoprawnych królestw: Galii, Italii, Germanii i Słowiańszczyzny.