Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W jaki sposób powstało wojsko kwarciane 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W jaki sposób powstało wojsko kwarciane

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Wojsko kwarciane - stałe wojsko zaciężne, utworzone w połowie XVI w. przez Zygmunta II Augusta w celu obrony południowo - wschodnich granic Rzeczypospolitej przed najazdami Tatarów i Wołochów. 

Wojsko kwarciane było opłacane z królewszczyzn. Monarcha przekazywał z tych ziem - jedną czwartą, tj. kwartę dochodów na wojsko. Stąd nazwa - "wojsko kwarciane".