Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W jaki sposób można było uzyskać 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jaki sposób można było uzyskać

11 Zadanie
12 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Szlachta stanowiła zaledwie od 5,5 do 9% ludności Rzeczpospolitej, jednak dominowała w państwie gospodarczo i sprawowała władzę polityczną. 

Nie był to stan zamknięty, jednak dostęp do niego został z czasem bardzo utrudniony. Do XVI w. zostawało się szlachcicem poprzez:  urodzenie adopcję do rodu szlacheckiego  oraz nobilitację , czyli uszlachcenie. 

Zdarzały się również przypadki kupowania tytułów szlacheckich. Opłacano wówczas sześciu świadków, którzy przed sądem potwierdzali szlacheckie pochodzenie danej osoby. 

  • Tytuł szlachecki można było utracić poprzez zhańbienie szlacheckości swego rodu .