Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Podaj przyczyny wojen Polski z cesarstwem. 5.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj przyczyny wojen Polski z cesarstwem.

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Przyczyny wojen Polski z cesarstwem :

  • Przystąpienie Bolesława Chrobrego do walk o władzę w Niemczech, po śmierci Ottona III;
  • Zajęcie w 1002 r. Milska, Miśni i Łużyc przez Bolesława Chrobrego;
  • Rozkaz oślepienia czeskiego władcy, zajęcie Czech, Moraw i Słowacji przez polskiego księcia;
  • Nieprzychylna postawa niemieckiego księcia Henryka II wobec Polski. Chęć podporządkowania Bolesława Chrobrego;